Ģisnet.lv servisu lietošanas noteikumi.

Saistībā ar Ģisnet (gisnet.lv) ierobežotajiem resursiem un savas darbības nekomerciālo dabu Ģisnet nosaka lietošanas ierobežojumus Ģisnet.lv publiskajiem servisiem. Lūgtum servisus nejaukt ar datiem, kuru lietošanas nosacījumus mēs neierobežojam un pat nevaram ierobežot, ar šiem nosacījumiem jāsaprot Ģisnet.lv izstrādāto risinājumu un tehnikas izmantošanas ierobežojumi lietojot Ģisnet.lv servisus komerciālām vajadzībām. Uzņēmumi, organizācijas, privātopersonas, kuras ir ieinteresētas šo servisu izmantošanā savā ikdienas darbā var griezties Gisnet.lv kontaktu sadaļā, lai vienotos par servisu izmantošanas noteikumiem jūsu vajadzībām. Uzņēmumiem un organizācijām servisu izmantošana tiek atļauta vienojoties par servisu lietošanas noteikumiem ziedojot vai kā citādi atbalstot Ģisnet.lv attīstību un servisu pilnveidošanu.(jautājumiem: http://www.gisnet.lv/gisnet/index.php/kontakti/ )

Vispārējie lietošanas noteikumi


Labots 2008-05-14