Arhīvs priekš novembris, 2009

LU 68. zinātniskās konferences uzsaukums

piektdien, 20 novembris, 2009

Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konferences Zemes un vides zinātņu sekcijas ietvaros tiek organizēta referātu un stenda referātu sesija “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)”. Referātu sesija notiks LU ĢZZF, Alberta ielā 10, Elfrīdas un Jāņa Rutku auditorijā (313. telpa) 2010. gada 2. februārī. Konferences sākums plkst. 13:00. Sesijas darbu organizē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra.
Sesijas vadītājs: Māris Nartišs, e-pasts: maris.nartiss@gmail.com, tālr.: 67332566
Organizācijas komiteja:
Jānis Jātnieks, LU Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra, Kartogrāfijas un tālizpētes laboratorija.

Nozīmīgi termiņi:
2009. gada 1. decembris.
Reģistrācija, referāta vai stenda referāta tēmas iesniegšana (1. pielikums), sūtīt uz e-pasta adresi maris.nartiss@gmail.com
2009. gada 21. decembris.
Referāta kopsavilkuma (tēžu) iesniegšana (paraugs 2. pielikumā), sūtīt uz e-pasta adresi maris.nartiss@gmail.com

Pārējo informāciju lūdzam skatīt pievienotajā apkārtrakstā. Idejas referātu tēmām var smelties iepriekšējo konferenču aprakstos, kur ir pieejama arī informācija par nolasītajiem referātiem. Informācija par šī gada konferences tēmām tiks publicēta tiklīdz ko būs saņemti visi pieteikumi dalībai.

Ar cieņu,
Māris Nartišs

Koordinātu informācijas pārnešana uz datu bāzi QuantumGIS vidē

sestdien, 14 novembris, 2009

Runājot ar vienu QuantumGIS lietotāju, man tika stāstīts, ka QGIS esot labi, taču pietrūkstot tādas vienkāršas lietas, kā ģeometrijas informācijas ielādēšana atribūtu datu tabulā. Pirmā doma izdzirdot šādu vēlmi, bija piedāvāt GRASS ĢIS esošo rīku v.to.db, kas ļauj pārnest daudzus parametrus no vektoriem uz datu bāzi. Ja nepieciešams datu bāzē ielādēt informāciju par poligona platību, kompaktumu, robežas fraktāļa dimensiju, perimetru, līnijas garumu, kategorijai atbilstošo objektu skaitu, objekta koordinātām (līnijām – sākuma vai beigu punktam), līnijas slīpumu, līnijas taisnuma pakāpi vai azimutu, tad nekas cits neatliktu, kā vien ķerties pie “smagās artilērijas”. Tomēr lielai daļai ĢIS programmu lietotāju pietiek ar punktu XY(Z) koordinātām, kas ir nepieciešamas kā ievades informācija kādai no ne-ĢIS modelēšanas programmām. Tā nu izrādās, ka QuantumGIS programmas jaunākajos laidienos iekļautā vektordatu apsrtādes rīku kopa “fRīki” spēj veikt šādu vienkāršu darbību. Tālāk seko īsa vizuāla pamācība kā ielādēt punktu XY informāciju datu bāzē.
(vairāk…)