LU 79. konferences ģeomātikas sekcija – pieejamāka kā jebkad

svētdien, 31 janvāris, 2021

Kā jau katru gadu, arī šajā pandēmijas laikā notiek LU ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference, kuras ietvaros atsevišķa sēde ir veltīta ģeomātikai. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad konference norisinās attālināti. Nebūs vairs draudzīgo, neformālo sarunu pie kafijas tases, taču šoreiz piedalīties būs vēl vieglāk, jo nav jādodas uz LU, bet pietiek tik sekot šai saitei: https://zoom.us/j/9414952429 Sēde norisināsies 2021. gada 5. februārī no 9.00 līdz 13.00 („ienākt“ ir iespējams jebkurā laikā, nekas, ja nedzirdējāt sākumu).
Sēdes laikā būs iespējams noklausīties astoņus ziņojumus, kas veltīti plašam tēmu spektram — no zemūdens pasaules izpētes līdz pat datu apstrādei ar Google Earth Engine. Tā kā ĢISnet ir latviski rakstoša vietne, īpaši gribētos izcelt divus ziņojumus — par QGIS lietošanas videopamācībām un par automātisku ģeogrāfisko produktu lokalizāciju —, kas ir aktuālas tēmas uz Latviju orientētiem ģeotelpisko datu un pakalpojumu ražotājiem un lietotājiem. Ar pilnu programmu var iepazīties te. Uz tikšanos konferencē!
Konferencē sniegto prezentāciju materiāli ir pieejami te.

LU 73. zinātniskās konferences ģeomātikas sekcija (papildināts)

sestdien, 24 janvāris, 2015

Kā jau katru gadu, februāris sākas ar Latvijas Universitātes zinātnisko konferenci. LU 73. zinātniskās konferences ietvaros norisināsies arī viena sekcija, kura veltīta tieši ģeomātikas problēmām. Šogad sekcija paies augstuma atskaites sistēmas maiņas zīmē, jo trīs no referātiem būs saistīti tieši ar augstuma problemātiku. Kā jau parasti, būs referāti par reljefa analīzi ar ĢIS rīkiem, tālizpētes metodēm mežu veselības un zemes lietojumveidu kartēšanā. Ar pilnu referātu sarakstu var iepazīties sekcijas programmā.

Uz tikšanos Alberta ielā 10, 313. telpā 2015. gada 6. februārī 9:00 (nav jābūt “zinātniekam”, lai nāktu klausīties un uzdotu savus jautājumus!)

Ar konferencē lasīto referātu tēzēm var iepazīties tēžu krājumā.
Ģeomātikas sekcijas prezentācijas ir pieejamas LU ĢZZF mājaslapā.

LU 72. konferences Ģeomātikas referātu sesija – papildināts

pirmdien, 25 novembris, 2013

Ir sākusies pieteikšanās LU 72. zinātniskās konferences Ģeomātikas referātu sesijai. Šajā sesijā jau vairākus gadus ir iespējams uzzināt par to, kas tad ir jauns noticis ģeodēzijā, tālizpētē un ĢIS Latvijā. Zinātniski un varbūt reizēm ne tik ļoti, bet viennozīmīgi interesanti.
Referātu sesija notiks 2014. gada 28. janvārī no 9:00 līdz 14:00 Alekša Dreimaņa (403.) auditorijā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10.

Ar LU 72. zinātniskās konferences Ģeomātikas sesijas dalībniekiem un tēmām var iepazīties referātu programmā.

Konferences ietvaros rādītās prezentācijas ir pieejamas LU ĢZZF mājas lapā.

LU 72. konferences tēžu krājums PDF formātā.

LU 71. zintātniskās konferences Ģeomātikas referātu sesija – Papildināts!

otrdien, 4 decembris, 2012

2013. gada janvārī – februārī notiks Latvijas Universitātes 71. zinātniskā konference. Zemes un vides zinātņu sekcijas ietvaros tiek organizēta referātu sesija “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)”. Referātu sesija notiks LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 2013. gada 30. janvārī. Konferences sākums paredzēts plkst. 9:00. Sesijas darbu organizē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra.

Referātu tēmas var iesniegt līdz 2012. g. 10. decembrim pa e-pastu Aivars.Markots@lu.lv Tēžu iesniegšanas termiņš ir 2013. g. 3. janvāris.

Pasākums ir atvērts visiem. Klausītāji tiek aicināti ierasties 2013. gada 30. janvārī LU ĢZZF, Alberta ielā 10.

Uzmanību! Referātu sesija ir notiks 30. janvārī, nevis 1. februārī, kā iepriekš tika ziņots! Ar runātājiem un tēmām varat iepazīties sesijas programmā. Vēlamies vērst uzmanību, ka kvartāra veidojumu sesijas ietvaros, kas notiks 31. janvārī 9:00, tiks prezentēta reljefa analīze balstoties uz lāzerskenēšanas datiem, kā arī citi ģeomātikas lietišķie lietojumi kvartāra vides pētniecībā.

Ģeomātikas sadaļas prezentācijas ir pieejamas LU ĢZZF mājaslapā.

LU 70. konferences Ģeomātikas (ĢIS un tālizpētes) sekcija

ceturtdien, 19 janvāris, 2012

Kā katru gadu, arī šogad Latvijas Universitāte rīko zinātnisko konferenci, kuras ietvaros viena sekcija ir veltīta Ģeomātikas ziņojumiem. LU 70. konferences Ģeomātikas sekcija šogad (2012. g.) notiks 3. februārī no 9:00 līdz 14:30 LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 313. auditorijā. LU 70. konferences Ģeomātikas sekcijas programmā varat iepazīties ar ziņojumu tēmām un laikiem.

Lai arī konferences nosaukumā ir ietverts vārds “zinātniskā”, tomēr ziņojumu tēmas būs interesantas ne tikai zinātniekiem. Iespēja klausīties ziņojumus un ņemt dalību diskusijās ir visiem interesentiem, kas ieradīsies uz pasākumu.

LU 69. zinātniskās konferences sekcija “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)” (papildināts)

trešdien, 26 janvāris, 2011

Vēlamies atgādināt, ka LU 69. zinātniskās konferences sekcijas “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)” referātus būs iespējams noklausīties 2011. gada 3. februārī, 13:00-17:05, LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 313. aud. Ar referātu tēmām var iepazīties sekcijas programmā (PDF).

Laipni lūgti visi interesenti, jo konferences apmeklēšanai ierobežojumu nav. Lai arī nosaukumā ir vārds “zinātniskā”, diskusijas par un ap ģeomātiku var būt arī nezinātniskas.

Papildināts.
Konferences tēžu krājums ir pieejams LU ĢZZF mājas lapā (11,3 MB PDF). Savukārt ar prezentācijām (pagaidām) var iepazīties LU 69. konferences lapā.

LU 69. zinātniskās konferences sekcijas “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)” uzsaukums

otrdien, 30 novembris, 2010

Ir pienākusi gada nogale un atkal jau ir iespēja pieteikt savu dalību LU zinātniskajai konferencei. Paziņojums par termiņiem, kā jau parasti, tiek dots pēdējā brīdī. Ziņojumus sekcijā “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)” būs iespējams iet klausīties 2011. gada 3. februārī plkst. 13:00 Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud., Alberta ielā 10, Rīgā.

Savukārt runātājiem līdz 8. decembra 16:00 jāiesūta savi tēmas pieteikumi sekcijas vadītājam A. Markotam pa e-pastu Aivars.Markots@lu.lv (pieteikuma forma). Apstiprinātajiem runātājiem tēžu iesniegšanas termiņš – 2010. g. 28. decembris, 17:00.

ĢISnet.lv sekos līdzi turpmākajiem ar LU konferenci saistītajiem notikumiem. Un ko Tu stāstīsi citiem?

LU 68. konferences Ģeomātikas apakšsekcijas prezentācijas

otrdien, 9 februāris, 2010

Laikam jau ņemot vērā, ka šogad Latvijā izpalika ĢIS dienai veltīti pasākumi, LU 68. konferences Ģeomātikas apakšsekcija bija ļoti plaši apmeklēta. 11. interesantos priekšlasījumus uzklausīja vairāk nekā četrdesmit klausītāji. Ņemot vērā plašo auditorijas interesi par atsevišķās prezentācijās sniegto informāciju un ar to saistītās diskusijas, runātāju prezentācijas PDF formātā ir iespējams lejupielādēt arī ĢISnet lapā. Lasītāji tiek aicināti izteikt savu viedokli, diskutēt par priekšā celtajām problēmām šī raksta komentāros.
Vairāk par LU 68. konferenci un arī citām apakšsekcijām var lasīt LU lapā, kā arī LU ĢZZF mājaslapā. Tāpat aicinām interesentus apmeklēt “Astronomijas un Ģeodēzijas” sekciju 19. februārī 10:00 LU Vēstures muzeja zālē, 415. aud., Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19.
(vairāk…)

LU 68. zinātniskās konferences programma

otrdien, 26 janvāris, 2010

Kā jau iepriekš tika rakstīts, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konferences Zemes un vides zinātņu sekcijas ietvaros tiek organizēta referātu un stenda referātu sesija “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)”. Referātu sesija notiks LU ĢZZF, Alberta ielā 10, Elfrīdas un Jāņa Rutku auditorijā (313. telpa) 2010. gada 2. februārī. Konferences sākums plkst. 13:00. Ar runātāju sarakstu un sagaidāmajām tēmām var iepazīties pievienotajā LU 68 konferences ģeomātikas sekcijas programmas failā. Sekcijas prezentācijas iespēju robežās tiks ievietotas tīmeklī, lai būtu iespējams ar to saturu iepazīties arī plašākam interesentu lokam.

Visi ģeomātikas atbalstītāji laipni gaidīti klausītāju rindās, kā arī prezentācijām sekojošajās diskusijās.

LU 68. zinātniskās konferences uzsaukums

piektdien, 20 novembris, 2009

Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konferences Zemes un vides zinātņu sekcijas ietvaros tiek organizēta referātu un stenda referātu sesija “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)”. Referātu sesija notiks LU ĢZZF, Alberta ielā 10, Elfrīdas un Jāņa Rutku auditorijā (313. telpa) 2010. gada 2. februārī. Konferences sākums plkst. 13:00. Sesijas darbu organizē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra.
Sesijas vadītājs: Māris Nartišs, e-pasts: maris.nartiss@gmail.com, tālr.: 67332566
Organizācijas komiteja:
Jānis Jātnieks, LU Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra, Kartogrāfijas un tālizpētes laboratorija.

Nozīmīgi termiņi:
2009. gada 1. decembris.
Reģistrācija, referāta vai stenda referāta tēmas iesniegšana (1. pielikums), sūtīt uz e-pasta adresi maris.nartiss@gmail.com
2009. gada 21. decembris.
Referāta kopsavilkuma (tēžu) iesniegšana (paraugs 2. pielikumā), sūtīt uz e-pasta adresi maris.nartiss@gmail.com

Pārējo informāciju lūdzam skatīt pievienotajā apkārtrakstā. Idejas referātu tēmām var smelties iepriekšējo konferenču aprakstos, kur ir pieejama arī informācija par nolasītajiem referātiem. Informācija par šī gada konferences tēmām tiks publicēta tiklīdz ko būs saņemti visi pieteikumi dalībai.

Ar cieņu,
Māris Nartišs