Mobilās aplikācijas meža, lauku (abu) īpašniekiem. Vai standartizēt, vai katrs pats sev administrators?

Veicot kārtējo interneta resursu pārskatīšanu attiecībā uz ĢIS vai tālizpētes jaunumiem, ievēroju, ka gisnet.lv pēdējā ziņa ir akurāt pirms gada. Iedomājos, ka varētu uzmest dažas rindas, arī par solītajām mobilajām aplikācijām.

Pārliekot galvā pēdējā gada “jaunumus” mobilo aplikāciju lauciņā, konkrētāk, tādas, kuras izmanto tieši mežsaimniecībā Latvijā, nāk prātā salīdzinājums ar sociālo tīklu informācijas aprites “burbuļiem” vai latvietim tik ierastā miestiņa lietošanas paražām (Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga Jūsu veselībai! 😊) – “cik daudz mēs viens par otru zinām?” Konkrētāk, iespēju robežās konsultējot, nosacīti vadot atsevišķus stundentu zinātniskos darbus, šogad sanāca pārskatīt studenta darbu, kurā pats darba autors bija izveidojis vienkāršu vietni internetā, kura balstīta uz Google tehnoloģijām ar iespējām interneta pārlūkā, attiecīgi, arī mobilajā telefonā ar lokācijas piesaisti, pārskatīt savus meža īpašumus. Jāatzīmē, ka students nebija no IKT fakultātēm vai specializācijas. Darbā, protams, literatūras paskatā bija atzīmēti “lielražotāji” gan no maksas gan no bezmaksas segmenta, tomēr pieeja jau atkal apliecināja, ka apkārt, ja ir vēlēšanās un zināšanas, ir pietiekami daudz instrumentu, lai nepērkot pakalpojumu izveidotu savu īpašumu pārvaldības vidi.

Tagad, kad pieejami tādi tiešsaistes risinājumi kā e-Agronoms (laukiem) https://eagronom.com/lv/ , ForestMan www.forestman.eu, vai “Mans Mežs” (1.attēls) https://www.facebook.com/mansmezs (mežiem), vai Cirsmas skice https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mezusili.skices&hl=lv cirsmu skiču zīmēšanai telefonā, varētu rasties jautājums vai vispār ir nepieciešams pašam saspringt ar ĢIS, telpisko datu izmantošanas zināšanām. Samaksā mazu, bet taisnīgu mēneša maksu un darbojies, pievērsies saviem tiešajiem saimniekošanas darbiem. Tomēr tajā pašā laikā ir pietiekami daudz tādi zemes īpašnieki, kuriem ir savs viedoklis, nestandartizēta pieeja savas zemes apsaimniekošanai, datu izmantošanai un uzkrāšanai. Arī šobrīd brīvi pieejamie dati gan mežiem (iespēja pēc līguma noslēgšanas bez maksas lejuplādēt no Meža valsts reģistra), gan laukiem (ņem kaut vai visus lauku blokus, laukus no publiskajiem WFS servisiem) veicina iespēju pašam elektroniski uzturēt savus apsaimniekošanas pierakstus.

1.attēls. “Mans mežs”.

Iepriekš rakstīju par Google maps vidi, kura ir pamatā arī “Mans Mežs” risinājumam. Šoreiz par vienu atvērtā koda aplikāciju, kura vairāk domāta Windows videi. Tas tāpēc, ka šobrīd, vismaz mežu apsaimniekošanā, visvairāk kā mobilās ierīces tiek izmantotas nelabvēlīgiem vides apstākļiem domātas Win planšetes. Tiem meža nozarē strādājošie, kuri jau tagad izmanto QGIS, piemēram, meža inventarizācijas karšu zīmēšanai, arī meža inventarizācijas datu ievadīšanai, šis ir “sava pagalma” risinājums.

Tātad IntraMaps Roam. Šobrīd jau pieejams uz QGIS 3.x versijas (gan otrā beta versija) bāzes. Pamata būtība ir QGIS izveidotu datu, vides, projektu izmantošana offline vidē. Būtībā tas pats QGIS tikai ar “lielām pogām” vienkāršai datu pārlūkošanai lauka apstākļos, uzmērīt un labot objektus, ievadīt datus, izmantojot savas sagatavotas datu ievades formas. Salīdzinot ar Android videi pieejamo QField, mans viedoklis, ka aplikācija ir stabilāka, ar labāku funkcionalitāti, vieglāk lietojama.

Aplikācija ir lietojama to vienkārši lejuplādējot https://github.com/roam-qgis/Roam/releases/tag/3.0-beta.2 , atarhivējot un palaižot. Aplikācija nosacīti sastāv no Administrācijas paneļa, kurā “noformē” karti, izveido (var automātiski) ievācamo datu ievades formas un pašas programmas, kuru tad lieto staigājot pa mežu, lauku. Kartes noformējuma sagatavošanā izmanto QGIS, sagatavojot projekta datni, kura satur saites uz visiem izmantojamajiem telpiskajiem slāņiem. Viens piemērs – meža karte. Izejas dati kartei – lejuplādētas shp datnes no Meža valsts reģistra. Nogabali, ceļi, grāvji, ĪADT teritorijas (ja ir), īpašuma inventarizācijas datu bāze dbf formātā. Zemāk redzamajā piemērā izmantota jau gatava QGIS projekta datne, kura izmantota arī meža inventarizācijas karšu zīmēšanai. Šādu informāciju, kuru vēlams, nepieciešams turēt vienā mapē (direktorijā), vienkārši iekopē IntraMaps Roam programmas datu mapē. Uzreiz Administrācijas sadaļā ir pieejama karte (2.attēls), var sākt izvēlēties slāņus pēc kuriem veikt meklēšanu kartē, izveidot datu ievades formas. Lai sīkumos neiedziļinātos programmas aprakstā šeit https://roam-docs.readthedocs.io/en/latest/ var lasīt tās dokumentāciju.

2.attēls. Meža inventarizācijas projekta izveidošana IntraMaps administrācijas sadaļā.

Meklēšanas izveidošanai aplikācijā nav nepieciešama programmēšana. Jau standartā aplikācijai nāk klāt meklēšanas spraudnis (plugin), kurš nodrošina vienotu meklēšanu arī uzreiz vairākos datu slāņos. Ak jā, programmā darbosies arī Python vidē rakstīti spraudņi. Līdz ar to iespēja to padarīt vēl funkcionālāku. Pašai meklēšanai administrācijas sadaļā nepieciešams saķeksēt tos laukus, kuri tiks izmantoti meklēšanā (3.attēls).

3.attēls. Meklēšanas funkcionalitātes konfigurēšana.

Rezultātā meklēšanas logā var rakstīt, piemēram, zemes vienības numuru, atstarpe, kvartāla numurs, atstarpe, nogabala numurs (4.attēls). Vai arī, ja ir šādas pazīmes datu bāzē, īpašuma nosaukums, cirsmas identifikators. Brīva un konfigurējama izvēle.

4.attēls. Meklēšana IntraMaps.

Tālāk pašā IntraMaps karšu aplikācijā (detalizēts apraksts mājas lapā 😊) var pārskatīt karti, pieslegt atslēgt karšu slāņus, skatīt savu noformējumu, piemēram, mežaudžu plānu (5.attēls), izmantot fona kartes, rastra datus. Rastra datiem var izmantot visu ko vien QGIS ņem pretī – “parastos” tif, img (6.attēls), kompresētos, piemēram ECW (par trešdaļu mazāki, ātrāki kā MrSid), flīžu (tiles) formātu, arī virtuālos rastrus, kuri satur saites uz vairākiem, daudziem rastra datiem. Pēdējo labprāt izmantoju gadījumiem, kad planšetē jāparāda vairāki ar dronu nolidoti, samontēti ortofoto. Tas, lai nepagarinātu slāņu sarakstu, standartizētu slāņu nosaukumus. Piemēram, ir viens virtuālais rastra slānis, kas vienmēr saucas “dronu dati”, bet atkarībā no vajadzības satur informāciju, saites par katru reizi citiem dronu datiem (7.attēls).

5.attēls. Mežaudžu plāns IntraMaps ar atribūtu informācijas skatīšanos.

6.attēls. Tālizpētes koku augstuma, zemes padziļinājumu rastra img fona dati.

7.attēls. Dronu virtuālais rastrs no diviem attēliem.

Programmā, protams, var skatīties atribūtu informāciju (5.attēls), izvēloties veikt noteiktu datu slāņu mērīšanu (9.attēls), labot jau uzmērītu objektu pārvietojot virsotnes (10.attēls). Datu labošanai, atšķirībā no vairākām citām aplikācijām, darbojas lipšanas (snapping) režīms, kuru arī pats lietotājs var definēt – gan slāņus, gan attālumu. Zīmējot objektus var tikt izmantota arī iespēja zīmēšanas laikā redzēt interaktīvi zīmējamā objekta garumus. Datu ievades formā iespējams definēt automātiskus aprēķinus (11.attēls), kā vienkāršākais – platības, garumu aprēķins uzzīmētajam, uzmērītajam objektam, kā sarežģītāks, piemēram, automātiska uzmērītā objekta geoprocessing funkcija, lai noteiktu tā šķeļošo platību attiecībā pret citu datu slāni. Kā piemērs būtu automātiski ierakstīt no jauna uzmērīta dabas vērtību poligona datos cik lielā platībā tas pārklājas ar jau ieplānotu cirsmu poligoniem. Un to visu redzēt, aprēķināt mežā uzreiz pēc mērījuma veikšanas.

9.attēls. Mērāmā objekta izvēle.

10.attēls. Ģeometrijas labošana.

11.attēls. Automātisko aprēķinu iestrādāšana datu ievākšanas formās.

Bet, laikam, nav vērts iegrimt detaļās. Katram pašam jāizmēģina. Manuprāt, pozitīvais ir tas, ka brīvi var veidot savu karšu salikumu, kā, piemēram, meža nogabali un LAD lauki vienā kartē (12.attēls).

12.attēls. Meža nogabali un LAD deklarētie lauki ar kultūru kodiem.

Veiksmi digitālajos zemes darbos!

Birkas: ,

Atstāt savu komentāru