Iepazīsti kaimiņus

ceturtdien, 14 augusts, 2008

Vector1 ir ieraksts par pieejamajiem Krievijas datiem. Brīvi ir pieejami diezgan apjomīgi dati par Krieviju ArcInfo formātā. Labi izmantojami kā mācību meteriāls, vispārīgai pētniecībai un pārskatu karšu gatavošanai, jo satur diezgan plaša rakstura datus par Krievijas teritoriju (reljefs, klimats, veģetācija, augsnes un citas datu kopas).

Kā tapa GeoNames.org

ceturtdien, 22 novembris, 2007

Diezgan plaša intervija ar GeoNames izveidotāju Marc Wick par to, kā šis projekts radies un kas šī projekta rezultātus izmanto ikdienā. Pārsteidza fakts, ka to dara visai lielas organizācijas sākot ar BBC, Nike un pat Bila uzņēmumu. Intervijā var uzzināt arī par risinājumu tehnisko pusi, kas liks pasmaidīt nevienam vien atvērtā koda risinājumu lietotājam un atbalstītājam. Projekts, kas lieliski pierāda, ka svarīgākais ir zināšanas un spēja integrēt dažādus tehniskos risinājumus nevis lielu un dārgu programmatūru iepirkšana.