Vektordatu atribūtu kodējums QuantumGIS programmā

pirmdien, 26 maijs, 2008

Lai arī ir jau 2008. gads, joprojām daļa datu un programmu neizmanto unikodu tekstuālās informācijas kodēšanai. Joprojām gadās, ka atverot kādu teksta dokumentu vai ĢIS datu bāzi, ne-latīņu burtu vietā redzami ķeburi. Ja nu gadījumā kādam no Jums arī nupat ir tā gadījies strādājot ar QuantumGIS programmu, aicinu noskatīties video, kur ir parādīts kā norādīt pareizu vektordatu kodējumu un kādēļ ir svarīgi lietot unikodu. Spiežam te, lai skatītos filmiņu.