Objektu skaits platības vienībā. Skaitam laukumus.

otrdien, 6 jūlijs, 2010

Objektu skaits platības vienībā ir diezgan izplatīts rādītājs, kas sniedz priekšstatu par lietām un parādībām. Mēs esam pieraduši salīdzināt valstis vadoties pēc iedzīvotāju skaita uz kvadrātkilometru. Topogrāfiskajām kartēm eksistē standarti, kas nosaka cik mērījumu punktiem ir jābūt katrā kartes kvadrātkilometrā. Nosakot dažādas saudzējamas teritorijas viens no kritērijiem ir saudzējamo objektu (augu u.c.) skaits uz platības vienību.
Šie visi gadījumi darbojas ļoti labi, ja objekti ir kā punkti (novērojumu vietas), bet ko darīt, ja skaitāmie objekti ir laukumi? Risinājums liekas tik vienkāršs – saskaitam centroīdu skaitu katrā kvadrātā un gatavs. Bet ko darīt, ja viens laukums var atrasties vairākos kvadrātos? Kuram kvadrātam tad tas tiks pieskaitīts?
(vairāk…)