Dati

Pirms servisu lietošanas, iepazīstieties ar lietošanas noteikumiem!


“Latvijas padomju laika topogrāfisko karšu atlants” WMS serviss Satur rastra datu slāņus mērogos:

  1. 1:1000 000 (Krievu valodā)
  2. 1:500 000 (Krievu valodā)
  3. 1:200 000 (Krievu valodā)
  4. 1:100 000 (Krievu valodā)
  5. 1:50 000 (Krievu valodā)
  6. 1:25 000 (Krievu valodā)
  7. 1:10 000 C sistēma (Krievu valodā)
  8. 1:10 000 O sistēma (Krievu valodā)
  9. 1:10 000 Rīga (Krievu valodā)


“Latvijas topogrāfiskās kartes” WMS serviss dažādu ne padomju laika kartogrāfiskajiem materiāliem. Pašlaik satur sekojošus rastra datu slāņus:

  1. 1:75 000 (Latviešu valodā)


“MODIS satelītainas” EOS Terra un Aqua vakardienas MODIS sensoru attēli Baltijas reģionam. Saturs tiek atjaunināts reizi diennaktī, savukārt dati – reizi dienā vai divās (atkarībā no satelīta pārlidojuma laika). Zinātnisku pētījumu vajadzībām rekomendējams izmantot apstrādātus datus no MODIS datu portāla. Pieejamās koordinātu sistēmas – LKS-92/TM (epsg:3059) un ETRS-89/TM Baltic93 (epsg:25884). Šūnas izmērs aptuveni 250m. Robežas – VMAP0. Vairāk par servisu var lasīt MODIS servisa izveidei veltītajā rakstā.