LU 71. zintātniskās konferences Ģeomātikas referātu sesija – Papildināts!

2013. gada janvārī – februārī notiks Latvijas Universitātes 71. zinātniskā konference. Zemes un vides zinātņu sekcijas ietvaros tiek organizēta referātu sesija “Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)”. Referātu sesija notiks LU ĢZZF, Alberta ielā 10, 2013. gada 30. janvārī. Konferences sākums paredzēts plkst. 9:00. Sesijas darbu organizē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra.

Referātu tēmas var iesniegt līdz 2012. g. 10. decembrim pa e-pastu Aivars.Markots@lu.lv Tēžu iesniegšanas termiņš ir 2013. g. 3. janvāris.

Pasākums ir atvērts visiem. Klausītāji tiek aicināti ierasties 2013. gada 30. janvārī LU ĢZZF, Alberta ielā 10.

Uzmanību! Referātu sesija ir notiks 30. janvārī, nevis 1. februārī, kā iepriekš tika ziņots! Ar runātājiem un tēmām varat iepazīties sesijas programmā. Vēlamies vērst uzmanību, ka kvartāra veidojumu sesijas ietvaros, kas notiks 31. janvārī 9:00, tiks prezentēta reljefa analīze balstoties uz lāzerskenēšanas datiem, kā arī citi ģeomātikas lietišķie lietojumi kvartāra vides pētniecībā.

Ģeomātikas sadaļas prezentācijas ir pieejamas LU ĢZZF mājaslapā.

Birkas:

Atstāt savu komentāru