Pieejams Latvijas jaunais administratīvais dalījums (papildināts)

ceturtdien, 4 februāris, 2021

Attēls ar Latvijas novadiem 2021. gadāBūtiskas Latvijas administratīvā dalījuma izmaiņas vienmēr ir nākušas kopā ar aktīvu šķēpu laušanu publiskajā telpā. Neatkarīgi no viedokļa par jaunās reformas nepieciešamību, viens ir skaidrs – svarīgi būs iegūt datus par tās gala iznākumu. Mūs, ģeotelpisko datu lietotājus, protams, interesē jaunās pašvaldību robežas. Oficiāli pašvaldību robežu dati Latvijā vienmēr ir bijis sāpīgs temats, jo, saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. pantu, robežas reģistrē Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā. Tas savukārt nozīmē, ka šo datu saņemšanu regulē 2015. gada Ministru kabineta noteikumi Nr. 787 „Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība“, saskaņā ar kura pielikumu, administratīvo robežu saņemšana vektordatu formātā maksā tikai 170,75 EUR (par vienu reizi), piedevām šie dati ir „bez tiesībām datu kopu nodot lietošanā trešajai personai“. Taču šogad LATA ikgadējā konference nāca ar ļoti patīkamu paziņojumu no VARAM un VZD puses – jaunais novadu dalījums jau ir pieejams kā atvērtie dati.
(vairāk…)