Mobilās aplikācijas meža, lauku (abu) īpašniekiem. Vai standartizēt, vai katrs pats sev administrators?

2019. gada 14. oktobris. Autors - Juris Zariņš

Veicot kārtējo interneta resursu pārskatīšanu attiecībā uz ĢIS vai tālizpētes jaunumiem, ievēroju, ka gisnet.lv pēdējā ziņa ir akurāt pirms gada. Iedomājos, ka varētu uzmest dažas rindas, arī par solītajām mobilajām aplikācijām.

Pārliekot galvā pēdējā gada “jaunumus” mobilo aplikāciju lauciņā, konkrētāk, tādas, kuras izmanto tieši mežsaimniecībā Latvijā, nāk prātā salīdzinājums ar sociālo tīklu informācijas aprites “burbuļiem” vai latvietim tik ierastā miestiņa lietošanas paražām (Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga Jūsu veselībai! 😊) – “cik daudz mēs viens par otru zinām?” Konkrētāk, iespēju robežās konsultējot, nosacīti vadot atsevišķus stundentu zinātniskos darbus, šogad sanāca pārskatīt studenta darbu, kurā pats darba autors bija izveidojis vienkāršu vietni internetā, kura balstīta uz Google tehnoloģijām ar iespējām interneta pārlūkā, attiecīgi, arī mobilajā telefonā ar lokācijas piesaisti, pārskatīt savus meža īpašumus. Jāatzīmē, ka students nebija no IKT fakultātēm vai specializācijas. Darbā, protams, literatūras paskatā bija atzīmēti “lielražotāji” gan no maksas gan no bezmaksas segmenta, tomēr pieeja jau atkal apliecināja, ka apkārt, ja ir vēlēšanās un zināšanas, ir pietiekami daudz instrumentu, lai nepērkot pakalpojumu izveidotu savu īpašumu pārvaldības vidi.

Tagad, kad pieejami tādi tiešsaistes risinājumi kā e-Agronoms (laukiem) https://eagronom.com/lv/ , ForestMan www.forestman.eu, vai “Mans Mežs” (1.attēls) https://www.facebook.com/mansmezs (mežiem), vai Cirsmas skice https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mezusili.skices&hl=lv cirsmu skiču zīmēšanai telefonā, varētu rasties jautājums vai vispār ir nepieciešams pašam saspringt ar ĢIS, telpisko datu izmantošanas zināšanām. Samaksā mazu, bet taisnīgu mēneša maksu un darbojies, pievērsies saviem tiešajiem saimniekošanas darbiem. Tomēr tajā pašā laikā ir pietiekami daudz tādi zemes īpašnieki, kuriem ir savs viedoklis, nestandartizēta pieeja savas zemes apsaimniekošanai, datu izmantošanai un uzkrāšanai. Arī šobrīd brīvi pieejamie dati gan mežiem (iespēja pēc līguma noslēgšanas bez maksas lejuplādēt no Meža valsts reģistra), gan laukiem (ņem kaut vai visus lauku blokus, laukus no publiskajiem WFS servisiem) veicina iespēju pašam elektroniski uzturēt savus apsaimniekošanas pierakstus.

1.attēls. “Mans mežs”.

Iepriekš rakstīju par Google maps vidi, kura ir pamatā arī “Mans Mežs” risinājumam. Šoreiz par vienu atvērtā koda aplikāciju, kura vairāk domāta Windows videi. Tas tāpēc, ka šobrīd, vismaz mežu apsaimniekošanā, visvairāk kā mobilās ierīces tiek izmantotas nelabvēlīgiem vides apstākļiem domātas Win planšetes. Tiem meža nozarē strādājošie, kuri jau tagad izmanto QGIS, piemēram, meža inventarizācijas karšu zīmēšanai, arī meža inventarizācijas datu ievadīšanai, šis ir “sava pagalma” risinājums.

Tātad IntraMaps Roam. Šobrīd jau pieejams uz QGIS 3.x versijas (gan otrā beta versija) bāzes. Pamata būtība ir QGIS izveidotu datu, vides, projektu izmantošana offline vidē. Būtībā tas pats QGIS tikai ar “lielām pogām” vienkāršai datu pārlūkošanai lauka apstākļos, uzmērīt un labot objektus, ievadīt datus, izmantojot savas sagatavotas datu ievades formas. Salīdzinot ar Android videi pieejamo QField, mans viedoklis, ka aplikācija ir stabilāka, ar labāku funkcionalitāti, vieglāk lietojama.

Aplikācija ir lietojama to vienkārši lejuplādējot https://github.com/roam-qgis/Roam/releases/tag/3.0-beta.2 , atarhivējot un palaižot. Aplikācija nosacīti sastāv no Administrācijas paneļa, kurā “noformē” karti, izveido (var automātiski) ievācamo datu ievades formas un pašas programmas, kuru tad lieto staigājot pa mežu, lauku. Kartes noformējuma sagatavošanā izmanto QGIS, sagatavojot projekta datni, kura satur saites uz visiem izmantojamajiem telpiskajiem slāņiem. Viens piemērs – meža karte. Izejas dati kartei – lejuplādētas shp datnes no Meža valsts reģistra. Nogabali, ceļi, grāvji, ĪADT teritorijas (ja ir), īpašuma inventarizācijas datu bāze dbf formātā. Zemāk redzamajā piemērā izmantota jau gatava QGIS projekta datne, kura izmantota arī meža inventarizācijas karšu zīmēšanai. Šādu informāciju, kuru vēlams, nepieciešams turēt vienā mapē (direktorijā), vienkārši iekopē IntraMaps Roam programmas datu mapē. Uzreiz Administrācijas sadaļā ir pieejama karte (2.attēls), var sākt izvēlēties slāņus pēc kuriem veikt meklēšanu kartē, izveidot datu ievades formas. Lai sīkumos neiedziļinātos programmas aprakstā šeit https://roam-docs.readthedocs.io/en/latest/ var lasīt tās dokumentāciju.

2.attēls. Meža inventarizācijas projekta izveidošana IntraMaps administrācijas sadaļā.

Meklēšanas izveidošanai aplikācijā nav nepieciešama programmēšana. Jau standartā aplikācijai nāk klāt meklēšanas spraudnis (plugin), kurš nodrošina vienotu meklēšanu arī uzreiz vairākos datu slāņos. Ak jā, programmā darbosies arī Python vidē rakstīti spraudņi. Līdz ar to iespēja to padarīt vēl funkcionālāku. Pašai meklēšanai administrācijas sadaļā nepieciešams saķeksēt tos laukus, kuri tiks izmantoti meklēšanā (3.attēls).

3.attēls. Meklēšanas funkcionalitātes konfigurēšana.

Rezultātā meklēšanas logā var rakstīt, piemēram, zemes vienības numuru, atstarpe, kvartāla numurs, atstarpe, nogabala numurs (4.attēls). Vai arī, ja ir šādas pazīmes datu bāzē, īpašuma nosaukums, cirsmas identifikators. Brīva un konfigurējama izvēle.

4.attēls. Meklēšana IntraMaps.

Tālāk pašā IntraMaps karšu aplikācijā (detalizēts apraksts mājas lapā 😊) var pārskatīt karti, pieslegt atslēgt karšu slāņus, skatīt savu noformējumu, piemēram, mežaudžu plānu (5.attēls), izmantot fona kartes, rastra datus. Rastra datiem var izmantot visu ko vien QGIS ņem pretī – “parastos” tif, img (6.attēls), kompresētos, piemēram ECW (par trešdaļu mazāki, ātrāki kā MrSid), flīžu (tiles) formātu, arī virtuālos rastrus, kuri satur saites uz vairākiem, daudziem rastra datiem. Pēdējo labprāt izmantoju gadījumiem, kad planšetē jāparāda vairāki ar dronu nolidoti, samontēti ortofoto. Tas, lai nepagarinātu slāņu sarakstu, standartizētu slāņu nosaukumus. Piemēram, ir viens virtuālais rastra slānis, kas vienmēr saucas “dronu dati”, bet atkarībā no vajadzības satur informāciju, saites par katru reizi citiem dronu datiem (7.attēls).

5.attēls. Mežaudžu plāns IntraMaps ar atribūtu informācijas skatīšanos.

6.attēls. Tālizpētes koku augstuma, zemes padziļinājumu rastra img fona dati.

7.attēls. Dronu virtuālais rastrs no diviem attēliem.

Programmā, protams, var skatīties atribūtu informāciju (5.attēls), izvēloties veikt noteiktu datu slāņu mērīšanu (9.attēls), labot jau uzmērītu objektu pārvietojot virsotnes (10.attēls). Datu labošanai, atšķirībā no vairākām citām aplikācijām, darbojas lipšanas (snapping) režīms, kuru arī pats lietotājs var definēt – gan slāņus, gan attālumu. Zīmējot objektus var tikt izmantota arī iespēja zīmēšanas laikā redzēt interaktīvi zīmējamā objekta garumus. Datu ievades formā iespējams definēt automātiskus aprēķinus (11.attēls), kā vienkāršākais – platības, garumu aprēķins uzzīmētajam, uzmērītajam objektam, kā sarežģītāks, piemēram, automātiska uzmērītā objekta geoprocessing funkcija, lai noteiktu tā šķeļošo platību attiecībā pret citu datu slāni. Kā piemērs būtu automātiski ierakstīt no jauna uzmērīta dabas vērtību poligona datos cik lielā platībā tas pārklājas ar jau ieplānotu cirsmu poligoniem. Un to visu redzēt, aprēķināt mežā uzreiz pēc mērījuma veikšanas.

9.attēls. Mērāmā objekta izvēle.

10.attēls. Ģeometrijas labošana.

11.attēls. Automātisko aprēķinu iestrādāšana datu ievākšanas formās.

Bet, laikam, nav vērts iegrimt detaļās. Katram pašam jāizmēģina. Manuprāt, pozitīvais ir tas, ka brīvi var veidot savu karšu salikumu, kā, piemēram, meža nogabali un LAD lauki vienā kartē (12.attēls).

12.attēls. Meža nogabali un LAD deklarētie lauki ar kultūru kodiem.

Veiksmi digitālajos zemes darbos!

ĢIS lietotāju pašpalīdzības fonds

2019. gada 9. septembris. Autors - Pēteris Brūns

Lai arī GISnet.lv un tā komandu nevarētu vairs nosaukt par ļoti aktīvu, darīt un rakstīt motivētu, tomēr esam raduši laiku, iespēju un iedvesmu nedaudz atdzīvināt pašu lietotāju iesaisti. Tā nu ar OSGeo atbalstu ir tapusi lietotāju mailing list latviski runājošajiem un rakstošajiem lietotājiem. Uz šo soli mūs pamudināju reti, bet periodiski atgādinājumi par reiz bijušo un sen aizmirsto diskusiju forumu GISnet.lv paspārnē. Par foruma eksistenci vien manāms sens ieraksts – “Forums ir likvidēts, diskusijas ir beigušās.” Forumi un diskusiju lapas nāk un iet, ķēpīgi uzturēt un ne vienmēr atceramies un gribam tur ielūkoties, bet vecās labās mailing listes, pareizā vietā un izpildījumā, ir un paliek. Tad nu atgriežamies savā ziņā pie GISnet.lv iesākumiem un mēģinājuma apvienot Latvijas ĢIS sabiedrību nedaudz neformālā formātā uz brīvās un atvērtās pasaules domas viļņa – vai tur kāds ir?!

Tad nu visi interesenti, zinātāji un nezinātāji, bet darīt gribētāji ir aicināti reģistrēties šajā OSGeo uzturētajā sarakstes listē https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/latvia

OSGeo

Atceramies gan vienu – listes dzīvība un lietderība būs atkarīga vien no mums pašiem, un tā nav garantēts palīdzības dienests, kurā kādam būtu pienākums strādāt vai vienmēr atbildēt. Esam toleranti, cienam savu un citu cilvēku laiku, komerciāla rakstura reklāma nav atļauta. Un ne vienmēr darbojas apgalvojums “Nav muļķīgu jautājumu, ir tikai muļķīgas atbildes!

Atvainojos par termina “mailing list” lietošanu, šorīt terminu vārdnīcas piedāvātie varianti nešķita pieņemami, vai arī nemācēju atrast pareizo.

Kā “iekāpt cita kurpēs”

2018. gada 30. jūlijs. Autors - Juris Zariņš

Šoreiz raksts lielā mērā top kā nobeigums, sadaļa dažas nedēļas nesenai diskusijai auditorijā ar meža īpašniekiem, valsts pārvaldes iestādēm par sapratnes veidošanu saistībā ar dabas aizsardzību. Pasākumā cauri vijās ideja par “iekāpšanu otra kurpēs”, diskusijas un informācijas apmaiņas procesā par iespējamu jaunu dabas aizsardzībai mērķētu aprobežojumu veidošanu zemes īpašnieku teritorijās, mežos un laukos. Un kas vēl vairāk nekalpotu kā palīgs kurpju valkāšanai kā vienota un līdzvērtīga informācija, dati, to ikdienas lietošana.

Par VMD, LAD, DAP publiskās daļas informācijas saņemšanu jau rakstīju iepriekš. Atkārtojoties, zemes īpašniek, prasi un lieto šos datus, ievietojot savā telefonā, datorā, būsi labāk sagatavots, informēts. Ja vēl minētajos datos attiecībā uz aprobežojumiem būtu vienkāršota informācija par to, ko drīkst vai drīzāk nedrīkst darīt, sevišķi attiecībā uz OZOLS datiem, būtu pavisam labi. Cilvēks parastais nezina, ko nozīmē, piemēram, dažādu IADT zonu nosaukumi attiecībā uz viņa īpašumam uzliktiem aprobežojumiem. Pie kam vienas nosaukuma, zonas aprobežojumu nianses atšķiras no teritorijas uz teritoriju. Šajā brīdī, atceroties kāda drauga stāstu par iestādes atbildi uz informācijas pieprasījumu par konkrētiem aprobežojumiem, kurā (atbildē) bija vienkārša norāde uz mājas lapu ar simtiem pdf, citu dokumentu, ar zemtekstu “lasi pats”. Varbūt dēļ likumdošanas formulējuma: “Ja informācija, kas pieprasīta iestādei, ir pieejama internetā bez maksas, iestāde var atteikties izsniegt pieprasīto informāciju, norādot tās mājaslapas adresi, kur attiecīgā informācija ir pieejama, izņemot gadījumu, kad pieprasītājs ir norādījis, ka viņa tiesiskā statusa, veselības stāvokļa vai citu pamatotu apstākļu dēļ nav iespējas iegūt informāciju internetā.” Nākamreiz ieteikšu norādīt “citus pamatotus apstākļus”, kurus nevar izpaust sakarā ar jauno Eiropas datu aizsardzības regulu. :)

Lasīt tālāk »

OSM kartēšana Straupē

2018. gada 13. jūnijs. Autors - Māris Nartišs

Izskatās, ka Latvijas OpenStreetMap kopiena šogad ir riktīgi ieskrējusies. Kamēr iepriekšējos gadus notika pa kādam retam pasākumam, tad šogad jau trešais kartēšanas pasākums ir klāt. Šoreiz tā ir Straupe.
Tad nu visi interesenti laipni gaidīti saturīgi un jautri pavadīt nedēļas nogali pie reizes palīdzot visiem, kas vien kaut reizi ir karti turējuši rokās. 16. jūnijā plkst. 11:00 dalībnieki tiek gaidīti Straupes pagasta sporta zālē, Braslas ielā 3.

OSM Latvija blogā var iepazīties ar pasākuma atskaņām. Prieks, ka vēl vienā Latvijas vietā karte ir kļuvusi daudz pilnīgāka. Vai Tu jau nokartēji savu tuvāko apkārtni?

Zīmējam karti Aizputē

2018. gada 7. jūnijs. Autors - Pēteris Brūns

2018. gads sācies un turpinās ar brīvdabas aktivitātēm OpenStreetMap (OSM) kartēšanā. Šoreiz kartēšanas pasākums notiek Kurzemē, Aizputē. Viss kā parasti, ierodamies un kartējam! Plašāka informācija pieejama Latvijas OpenStreetMap projekts .

Visi, kuriem patīk un interesē kartes, karšu zīmēšana, Aizpute, jaunās tehnoloģijas vai vienkārši ir ziņkārīgi, aicināti 9. jūnijā plkst. 10:00 pulcēties Ideju mājā, Katoļu ielā 5, lai iepazītos ar OpenStreetMap, tās sniegtajām iespējām ikdienā un to, kā mēs katrs varam iesaistīties Aizputes iezīmēšanā šajā kartē.

Uz tikšanos Aizputē!

Atkal par zemes īpašniekiem un to iespējām veidot savas mazās ĢIS

2018. gada 3. maijs. Autors - Juris Zariņš

Atgriežoties pie reiz rakstītā. Mēģināju sevi nolikt parasta lauku, meža īpašnieka vietā, kam jāatrod, jāiegūst dažādi telpiski dati, kas varētu palīdzēt savas zemes apsekošanai. Ir dzirdēts par tādu portālu kā GeoLatvija.lv, kurā vajadzētu rast atbildes ja ne uz visiem, tad vismaz daļu jautājumiem par pieejamajiem telpiskajiem datiem. Domāju, ka ar lauku, mežu,  aizsargājamo teritoriju informāciju varētu pietikt. Attiecīgi, lejuplādējot, lai varētu strādāt ar off-line risinājumiem.

Sāku ar LAD datiem. Jā, portālā ir bezmaksas WFS pakalpe (1.attēls). Skaidrs, ka parastais zemes īpašnieks nezinās, ko nozīmē trīs burtu WFS salikums un ko ar to var iesākt. Līdz ar to secinājums, ka portāls šajā gadījumā vairāk orientēts uz iestādēm, speciālistiem. Nu ko, sākumā jātiek iekšā portālā, kur, kaut arī meklētājs saka, ka konkrētā un vēl citas pakalpes, dati ir bez maksas, tālāk netiec, ja neatstāj savus bankas rekvizītus. Jāpiebilst gan, ka eksperimenta kārtā apzināti atstājot nekorektu informāciju, tieku tālāk.

1.attēls. GeoLatvija.lv LAD pakalpes vieta.

Lasīt tālāk »

OpenStreetMap kartēšanas diena Valmierā

2018. gada 15. marts. Autors - Pēteris Brūns

Atgādinām, ka nu jau pavisam tuvu – 17.martā, šo sestdien,  ir OpenStreetMap kartēšanas ballīte Valmierā.
Lasīt tālāk »

17.martā OpenStreetMap kartēšanas pasākums Valmierā

2018. gada 22. februāris. Autors - Pēteris Brūns

Pagājis jau labs laiciņš kopš pēdējā OpenStreetMap kartēšanas pasākuma, kurš notika tālajā 2014.gadā Jelgavā. Tad nu atkal esam sasparojušies kopā ar Latvijas OpenStreetMap kopienu (osm.lv) un ar Valmieras Attīstības Aģentūras atbalstu pasākumu noturēt Valmierā. Plašāka informācija par laiku, vietu un aktivitātēm sekos osm.lv , http://www.valmiera.lv/ un arī šeit.

Un te pats uzsaukums no pirmavota http://osm.lv:
Lasīt tālāk »

GRASS GIS 7.4 ir klāt

2018. gada 5. februāris. Autors - Māris Nartišs

GRASS GIS logo Kamēr visi ar nepacietību gaida QGIS 3.0 laidienu, 1. februārī dienas gaismu ieraudzīja GRASS GIS 7.4.0 laidiens. Paciņas ir jau sasniegušas daļu no Linux distributīviem, Windows lietotājiem paredzētais instalators arī ir jau pieejams.

Kā jau var nojaust no versijas vidējā cipara pieauguma, šī versija nav revolucionāra, bet evolucionāra. Tomēr ir virkne jauku sīkumu, kuriem ir vērts pievērst uzmanību. Kopumā laidiena pamatā ir liktas vairāk kā 700 izmaiņas (pilns saraksts ar labojumiem ir te).
Lasīt tālāk »

Brīvie datu servisi un privāto meža īpašnieku to „online” analīze

2018. gada 17. janvāris. Autors - Juris Zariņš

Atgriežoties pie jautājuma kādā konferencē pagājušā gada nogalē, iedomājos uzmest dažas rindas ar ieroču brāļus (meža īpašniekus) rosinošām rindām par publiski pieejamo datu izmantošanu ikdienas meža apsaimniekošanas vajadzībām.

Sāksim ar atgādinājumu, ka publiski bez maksas pieejami arvien vairāk dati, datu servisi, kas noder ikdienā. Piemēram, zemes lietojumu veidi, kas izmantojami domājot par paplašināšanos (atceramies, ka zemes robežu plānā esošais zemes lietojumu uzskaitījums var būt 10 un vairāk gadus nepareizs), ortofoto, izmantojami, piemēram, sava medību kolektīva GPS offline karšu sagatavošanai vai slīpuma modelis, izmantojams meža nogabalu mežizstrādes aprobežojumu platību īpatsvara aprēķiniem.

Tālāk īss vēstījums par iespēju izmantot šos datu servisus, lai sava īpašuma meža nogabaliem (iegūstami no Meža ĢIS bez maksas) pierēķinātu vienu vai otru rādītāju.

Lasīt tālāk »