Arhīvs priekš 'Bezkategorija' Kategorija

Mobilās aplikācijas meža, lauku (abu) īpašniekiem. Vai standartizēt, vai katrs pats sev administrators?

pirmdien, oktobris 14th, 2019

Veicot kārtējo interneta resursu pārskatīšanu attiecībā uz ĢIS vai tālizpētes jaunumiem, ievēroju, ka gisnet.lv pēdējā ziņa ir akurāt pirms gada. Iedomājos, ka varētu uzmest dažas rindas, arī par solītajām mobilajām aplikācijām.

Pārliekot galvā pēdējā gada “jaunumus” mobilo aplikāciju lauciņā, konkrētāk, tādas, kuras izmanto tieši mežsaimniecībā Latvijā, nāk prātā salīdzinājums ar sociālo tīklu informācijas aprites “burbuļiem” vai latvietim tik ierastā miestiņa lietošanas paražām (Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga Jūsu veselībai! 😊) – “cik daudz mēs viens par otru zinām?” Konkrētāk, iespēju robežās konsultējot, nosacīti vadot atsevišķus stundentu zinātniskos darbus, šogad sanāca pārskatīt studenta darbu, kurā pats darba autors bija izveidojis vienkāršu vietni internetā, kura balstīta uz Google tehnoloģijām ar iespējām interneta pārlūkā, attiecīgi, arī mobilajā telefonā ar lokācijas piesaisti, pārskatīt savus meža īpašumus. Jāatzīmē, ka students nebija no IKT fakultātēm vai specializācijas. Darbā, protams, literatūras paskatā bija atzīmēti “lielražotāji” gan no maksas gan no bezmaksas segmenta, tomēr pieeja jau atkal apliecināja, ka apkārt, ja ir vēlēšanās un zināšanas, ir pietiekami daudz instrumentu, lai nepērkot pakalpojumu izveidotu savu īpašumu pārvaldības vidi.

Tagad, kad pieejami tādi tiešsaistes risinājumi kā e-Agronoms (laukiem) https://eagronom.com/lv/ , ForestMan www.forestman.eu, vai “Mans Mežs” (1.attēls) https://www.facebook.com/mansmezs (mežiem), vai Cirsmas skice https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mezusili.skices&hl=lv cirsmu skiču zīmēšanai telefonā, varētu rasties jautājums vai vispār ir nepieciešams pašam saspringt ar ĢIS, telpisko datu izmantošanas zināšanām. Samaksā mazu, bet taisnīgu mēneša maksu un darbojies, pievērsies saviem tiešajiem saimniekošanas darbiem. Tomēr tajā pašā laikā ir pietiekami daudz tādi zemes īpašnieki, kuriem ir savs viedoklis, nestandartizēta pieeja savas zemes apsaimniekošanai, datu izmantošanai un uzkrāšanai. Arī šobrīd brīvi pieejamie dati gan mežiem (iespēja pēc līguma noslēgšanas bez maksas lejuplādēt no Meža valsts reģistra), gan laukiem (ņem kaut vai visus lauku blokus, laukus no publiskajiem WFS servisiem) veicina iespēju pašam elektroniski uzturēt savus apsaimniekošanas pierakstus.

1.attēls. “Mans mežs”.

Iepriekš rakstīju par Google maps vidi, kura ir pamatā arī “Mans Mežs” risinājumam. Šoreiz par vienu atvērtā koda aplikāciju, kura vairāk domāta Windows videi. Tas tāpēc, ka šobrīd, vismaz mežu apsaimniekošanā, visvairāk kā mobilās ierīces tiek izmantotas nelabvēlīgiem vides apstākļiem domātas Win planšetes. Tiem meža nozarē strādājošie, kuri jau tagad izmanto QGIS, piemēram, meža inventarizācijas karšu zīmēšanai, arī meža inventarizācijas datu ievadīšanai, šis ir “sava pagalma” risinājums.

Tātad IntraMaps Roam. Šobrīd jau pieejams uz QGIS 3.x versijas (gan otrā beta versija) bāzes. Pamata būtība ir QGIS izveidotu datu, vides, projektu izmantošana offline vidē. Būtībā tas pats QGIS tikai ar “lielām pogām” vienkāršai datu pārlūkošanai lauka apstākļos, uzmērīt un labot objektus, ievadīt datus, izmantojot savas sagatavotas datu ievades formas. Salīdzinot ar Android videi pieejamo QField, mans viedoklis, ka aplikācija ir stabilāka, ar labāku funkcionalitāti, vieglāk lietojama.

Aplikācija ir lietojama to vienkārši lejuplādējot https://github.com/roam-qgis/Roam/releases/tag/3.0-beta.2 , atarhivējot un palaižot. Aplikācija nosacīti sastāv no Administrācijas paneļa, kurā “noformē” karti, izveido (var automātiski) ievācamo datu ievades formas un pašas programmas, kuru tad lieto staigājot pa mežu, lauku. Kartes noformējuma sagatavošanā izmanto QGIS, sagatavojot projekta datni, kura satur saites uz visiem izmantojamajiem telpiskajiem slāņiem. Viens piemērs – meža karte. Izejas dati kartei – lejuplādētas shp datnes no Meža valsts reģistra. Nogabali, ceļi, grāvji, ĪADT teritorijas (ja ir), īpašuma inventarizācijas datu bāze dbf formātā. Zemāk redzamajā piemērā izmantota jau gatava QGIS projekta datne, kura izmantota arī meža inventarizācijas karšu zīmēšanai. Šādu informāciju, kuru vēlams, nepieciešams turēt vienā mapē (direktorijā), vienkārši iekopē IntraMaps Roam programmas datu mapē. Uzreiz Administrācijas sadaļā ir pieejama karte (2.attēls), var sākt izvēlēties slāņus pēc kuriem veikt meklēšanu kartē, izveidot datu ievades formas. Lai sīkumos neiedziļinātos programmas aprakstā šeit https://roam-docs.readthedocs.io/en/latest/ var lasīt tās dokumentāciju.

2.attēls. Meža inventarizācijas projekta izveidošana IntraMaps administrācijas sadaļā.

Meklēšanas izveidošanai aplikācijā nav nepieciešama programmēšana. Jau standartā aplikācijai nāk klāt meklēšanas spraudnis (plugin), kurš nodrošina vienotu meklēšanu arī uzreiz vairākos datu slāņos. Ak jā, programmā darbosies arī Python vidē rakstīti spraudņi. Līdz ar to iespēja to padarīt vēl funkcionālāku. Pašai meklēšanai administrācijas sadaļā nepieciešams saķeksēt tos laukus, kuri tiks izmantoti meklēšanā (3.attēls).

3.attēls. Meklēšanas funkcionalitātes konfigurēšana.

Rezultātā meklēšanas logā var rakstīt, piemēram, zemes vienības numuru, atstarpe, kvartāla numurs, atstarpe, nogabala numurs (4.attēls). Vai arī, ja ir šādas pazīmes datu bāzē, īpašuma nosaukums, cirsmas identifikators. Brīva un konfigurējama izvēle.

4.attēls. Meklēšana IntraMaps.

Tālāk pašā IntraMaps karšu aplikācijā (detalizēts apraksts mājas lapā 😊) var pārskatīt karti, pieslegt atslēgt karšu slāņus, skatīt savu noformējumu, piemēram, mežaudžu plānu (5.attēls), izmantot fona kartes, rastra datus. Rastra datiem var izmantot visu ko vien QGIS ņem pretī – “parastos” tif, img (6.attēls), kompresētos, piemēram ECW (par trešdaļu mazāki, ātrāki kā MrSid), flīžu (tiles) formātu, arī virtuālos rastrus, kuri satur saites uz vairākiem, daudziem rastra datiem. Pēdējo labprāt izmantoju gadījumiem, kad planšetē jāparāda vairāki ar dronu nolidoti, samontēti ortofoto. Tas, lai nepagarinātu slāņu sarakstu, standartizētu slāņu nosaukumus. Piemēram, ir viens virtuālais rastra slānis, kas vienmēr saucas “dronu dati”, bet atkarībā no vajadzības satur informāciju, saites par katru reizi citiem dronu datiem (7.attēls).

5.attēls. Mežaudžu plāns IntraMaps ar atribūtu informācijas skatīšanos.

6.attēls. Tālizpētes koku augstuma, zemes padziļinājumu rastra img fona dati.

7.attēls. Dronu virtuālais rastrs no diviem attēliem.

Programmā, protams, var skatīties atribūtu informāciju (5.attēls), izvēloties veikt noteiktu datu slāņu mērīšanu (9.attēls), labot jau uzmērītu objektu pārvietojot virsotnes (10.attēls). Datu labošanai, atšķirībā no vairākām citām aplikācijām, darbojas lipšanas (snapping) režīms, kuru arī pats lietotājs var definēt – gan slāņus, gan attālumu. Zīmējot objektus var tikt izmantota arī iespēja zīmēšanas laikā redzēt interaktīvi zīmējamā objekta garumus. Datu ievades formā iespējams definēt automātiskus aprēķinus (11.attēls), kā vienkāršākais – platības, garumu aprēķins uzzīmētajam, uzmērītajam objektam, kā sarežģītāks, piemēram, automātiska uzmērītā objekta geoprocessing funkcija, lai noteiktu tā šķeļošo platību attiecībā pret citu datu slāni. Kā piemērs būtu automātiski ierakstīt no jauna uzmērīta dabas vērtību poligona datos cik lielā platībā tas pārklājas ar jau ieplānotu cirsmu poligoniem. Un to visu redzēt, aprēķināt mežā uzreiz pēc mērījuma veikšanas.

9.attēls. Mērāmā objekta izvēle.

10.attēls. Ģeometrijas labošana.

11.attēls. Automātisko aprēķinu iestrādāšana datu ievākšanas formās.

Bet, laikam, nav vērts iegrimt detaļās. Katram pašam jāizmēģina. Manuprāt, pozitīvais ir tas, ka brīvi var veidot savu karšu salikumu, kā, piemēram, meža nogabali un LAD lauki vienā kartē (12.attēls).

12.attēls. Meža nogabali un LAD deklarētie lauki ar kultūru kodiem.

Veiksmi digitālajos zemes darbos!

Dalies priekā:

ĢIS lietotāju pašpalīdzības fonds

pirmdien, septembris 9th, 2019

Lai arī GISnet.lv un tā komandu nevarētu vairs nosaukt par ļoti aktīvu, darīt un rakstīt motivētu, tomēr esam raduši laiku, iespēju un iedvesmu nedaudz atdzīvināt pašu lietotāju iesaisti. Tā nu ar OSGeo atbalstu ir tapusi lietotāju mailing list latviski runājošajiem un rakstošajiem lietotājiem. Uz šo soli mūs pamudināju reti, bet periodiski atgādinājumi par reiz bijušo un sen aizmirsto diskusiju forumu GISnet.lv paspārnē. Par foruma eksistenci vien manāms sens ieraksts – “Forums ir likvidēts, diskusijas ir beigušās.” Forumi un diskusiju lapas nāk un iet, ķēpīgi uzturēt un ne vienmēr atceramies un gribam tur ielūkoties, bet vecās labās mailing listes, pareizā vietā un izpildījumā, ir un paliek. Tad nu atgriežamies savā ziņā pie GISnet.lv iesākumiem un mēģinājuma apvienot Latvijas ĢIS sabiedrību nedaudz neformālā formātā uz brīvās un atvērtās pasaules domas viļņa – vai tur kāds ir?!

Tad nu visi interesenti, zinātāji un nezinātāji, bet darīt gribētāji ir aicināti reģistrēties šajā OSGeo uzturētajā sarakstes listē https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/latvia

OSGeo

Atceramies gan vienu – listes dzīvība un lietderība būs atkarīga vien no mums pašiem, un tā nav garantēts palīdzības dienests, kurā kādam būtu pienākums strādāt vai vienmēr atbildēt. Esam toleranti, cienam savu un citu cilvēku laiku, komerciāla rakstura reklāma nav atļauta. Un ne vienmēr darbojas apgalvojums “Nav muļķīgu jautājumu, ir tikai muļķīgas atbildes!

Atvainojos par termina “mailing list” lietošanu, šorīt terminu vārdnīcas piedāvātie varianti nešķita pieņemami, vai arī nemācēju atrast pareizo.

Dalies priekā:

Atkal par zemes īpašniekiem un to iespējām veidot savas mazās ĢIS

ceturtdien, maijs 3rd, 2018

Atgriežoties pie reiz rakstītā. Mēģināju sevi nolikt parasta lauku, meža īpašnieka vietā, kam jāatrod, jāiegūst dažādi telpiski dati, kas varētu palīdzēt savas zemes apsekošanai. Ir dzirdēts par tādu portālu kā GeoLatvija.lv, kurā vajadzētu rast atbildes ja ne uz visiem, tad vismaz daļu jautājumiem par pieejamajiem telpiskajiem datiem. Domāju, ka ar lauku, mežu,  aizsargājamo teritoriju informāciju varētu pietikt. Attiecīgi, lejuplādējot, lai varētu strādāt ar off-line risinājumiem.

Sāku ar LAD datiem. Jā, portālā ir bezmaksas WFS pakalpe (1.attēls). Skaidrs, ka parastais zemes īpašnieks nezinās, ko nozīmē trīs burtu WFS salikums un ko ar to var iesākt. Līdz ar to secinājums, ka portāls šajā gadījumā vairāk orientēts uz iestādēm, speciālistiem. Nu ko, sākumā jātiek iekšā portālā, kur, kaut arī meklētājs saka, ka konkrētā un vēl citas pakalpes, dati ir bez maksas, tālāk netiec, ja neatstāj savus bankas rekvizītus. Jāpiebilst gan, ka eksperimenta kārtā apzināti atstājot nekorektu informāciju, tieku tālāk.

1.attēls. GeoLatvija.lv LAD pakalpes vieta.

(vairāk…)

Dalies priekā:

OpenStreetMap kartēšanas diena Valmierā

ceturtdien, marts 15th, 2018

Atgādinām, ka nu jau pavisam tuvu – 17.martā, šo sestdien,  ir OpenStreetMap kartēšanas ballīte Valmierā.
(vairāk…)

Dalies priekā:

Ģeomātikas sekcija LU 74. zinātniskajā konferencē

otrdien, janvāris 26th, 2016

Ikgadējā LU zinātniskā konference ar ģeomātikas sekciju solās būt ļoti daudzveidīga. Lāzerskenēšanas (LiDAR) problēmas, inteliģenta attēlu segmentēšana, brīvprātīgo ģeotelpisko datu ieguves īpatnības, kā arī plaša sadaļa vēsturisko materiālu analīzei ļaus jebkuram klausītājam atrast ko sev sirdij tuvu.

Ģeomātikas sēde notiks 2016.g. 5. februārī 9:00-15:00, ĢZZF, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1, 226. aud. Ar detalizētu runātāju programmu var iepazīties šeit.

LU ĢZZF mājaslapā ir pieejamas konferences runātāju prezentācijas. Šī gada tēmas bija interesantas, jautras un lika aizdomāties, ko novērtēja vairāk kā 80 apmeklētāji.

Dalies priekā:

5. aprīlī Jelgavā būs Mapping Party jeb Karšu ballīte

piektdien, marts 28th, 2014

Sestdien, 5. aprīlī, Jelgavā notiks pilsētas kartes zīmēšana, kurā var piedalīties visi interesenti. Pasākuma mērķis ir pēc iespējas detalizētāk OpenStreetMap kartē iezīmēt Jelgavas ielas un objektus. Aktualizēt karti var ikviens iedzīvotājs – arī bez kartes zīmēšanas priekšzināšanām, jo pirms pasākuma projekta dalībnieki iemācīs to darīt.

Savu dalību pilsētas kartes zīmēšanai aicinām pieteikt līdz 3. aprīlim uz e-pastu poic@poic.jelgava.lv vai pa POIC bezmaksas tālruni 8787. Pasākuma sākumā projekta dalībnieki instruēs par datu vākšanu. Tikšanās – pulksten 10 Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē (Sarmas ielā 4). Ja ir pieejama GPS iekārta, vēlams to paņemt līdzi, bet var nākt arī bez tās.

OpenStreetMap (OSM) karte ir pieejama internetā (http://osm.org) un to var izmantot bez maksas. Šī karte tiek veidota pēc tādiem pašiem principiem kā Vikipēdija – to kopīgiem spēkiem brīvprātīgi rada un uzlabo sabiedrība. OSM kartes priekšrocība ir iespēja to operatīvi rediģēt.

OSM pasākumi, saukti arī par Mapping Party jeb Karšu ballītēm, notiek visā pasaulē. Latvijā tie jau notikuši Cēsīs, Līgatnē un 2012. gadā arī Jelgavā. Pateicoties iepriekšējam pasākumam un vietējo entuziastu ieguldījumam, Jelgavas ielas lielākoties jau ir norādītas kartē. Aprīļa pasākumā uzsvars tiks likts uz māju numuru fiksēšanu, dažādu objektu iezīmēšanu (veikali, degvielas uzpildes stacijas, aptiekas utml.), kā arī pilsētas mikrorajonu karšu papildināšanu, kas parasti nav tik labi kartēti kā pilsētas centrālā daļa.

Projekta dalībnieki arī izvērtēs pieejamos teritorijas plānojumu datus Jelgavas novada pagastos un demonstrēs iespējamos veidus, kā šos datus izmantot kartes uzlabošanā.

„Mums ir ļoti svarīga tieši vietējo iedzīvotāju iesaiste,” saka pasākuma organizatori, OSM entuziasti. „Pirmkārt tāpēc, ka vietējie vislabāk pazīst savas pilsētas nostūrus un objektu atrašanās vietas, un var tos ietvert kartē. Otrkārt, ir būtiski, ka iedzīvotāji iemācās paši papildināt savas pilsētas karti, jo tieši viņi visātrāk pamana un uzreiz veikt labojumus kartē, ja pilsētas ikdienas dzīvē kas mainās – notiek ceļa remonts, tiek izbūvēta jauna iela, atklāts veikals”.

OpenStreetMap ir vispasaules brīvprātīgo projekts, kas dibināts 2004. gadā. Tā mērķis ir brīvu kartogrāfisko datu izveide. Projektā reģistrējušies vairāk nekā pusotrs miljons lietotāju, un katru mēnesi to rediģē vairāk nekā 20 tūkstoši lietotāju. OSM datus izmanto Geocaching, Foursquare, Rīgas satiksme un citas mājaslapas.

Starptautiskā mērogā OSM priekšrocības visspilgtāk varēja novērot uzreiz pēc Haiti postošās zemestrīces, kad divu dienu laikā entuziasti visā pasaulē izveidoja karti, kuru palīdzības sniegšanai izmantoja Sarkanais Krusts un citas organizācijas.

Papildus informāciju par plānoto pasākumu var saņemt rakstot uz info@osm.lv, poic@poic.jelgava.lv un projekta Latvijas kopienas mājaslapā http://www.osm.lv.

Dalies priekā:

Topic for #qgis is: !!QGIS “Valmiera” 2.2.0 released on Feb 21 2013!

pirmdien, februāris 24th, 2014

Apsveicam visus QGIS lietotājus, ir sagatavota QGIS versija 2.2 “Valmiera”. Tuvākajās dienās būs pieejamas QGIS instalācijas visām populārākajām platformām.

splash_valmiera

QGIS 2.2 Valmiera

Kādēļ “Valmiera”? Teju gadu atpakaļ Valmierā notika QGIS izstrādātāju darba sesija, kuru noturējām ar ĢISnet kolektīva, SIA SunGIS un Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubātora atbalstu. Tāpēc arī “Valmiera”! Sakām lielu padies visiem, kas palīdzēja, komentēja, paklusēja tad un arī tagad, lai taptu jauna un labāka QGIS versija.  Un tuvākos četrus mēnešus “Valmiera” būs QGIS vārds.

Joprojām aicinām ziņot par novērotajām kļūdām QGIS, QGIS tulkojumos, kā arī rosināt idejas turpmākai QGIS attīstībai!

Priekā!

Dalies priekā:

Quantum GIS diena 2013 atskats

trešdien, maijs 8th, 2013

QGIS diena 2013 Valmierā Valmieras Quantum GIS izstrādātāju sanāksme veiksmīgi ir aizvadīta un tās ietvaros notikusī Quantum GIS diena arī. Ar izstrādātāju sanāksmes laikā veiktajiem darbiem un Quantum GIS uzlabojumiem var iepazīties Quantum GIS mājas lapā, kura veltīta sanāksmes rezultātiem. Pamatā visi Quantum GIS izstrādātāju sanāksmes darbi tika veltīti virzībai uz 2.0 versiju, kuru varam gaidīt ap vasaras vidu.

Visu pirms liels paldies Quantum GIS dienas apmeklētājiem par ierašanos un interesi, arī prezentāciju autoriem paldies par uzstāšanos.

Prezentācijas lejupielādei:

Kas attiecas uz Quantum GIS dienas ietekmi uz izstrādātāju sanāksmes rezultātiem, tad tāda ir. Izstrādātāji ir ķērušies pie vienas senas, gana viegli apejamas, bet tomēr nepatīkamas problēmas risināšanas – failu satura kodējums. Atgādināsim gan, ka šīs problēmas cēlonis ir izmaiņas Quantum GIS izmantotās gdal/ogr bibliotēkas jaunākajās versijās un ir gana viegli risināma un apejama, par to esam jau iepriekš brīdinājuši. Ņemot vērā, ka problēma ir apejama, tās risināšana tiek veikta jau nākošajai Quantum GIS versijai.

Brīvs un par neko

Nedaudz akcentējot sabiedrība izveidojušos izpratni par brīvo programmatūru, kur bieži vien tiek saprasta nepareizi. Visu skatām caur naudas prizmu un “bezmaksas”, tas taču skan tik ļoti labi. Tad nu atgādinām, ka pasaulē tiek lietots termins “Free and open source software”, kura interpretācija Latvijā vairākumā gadījumu tomēr ir nepareiza un maldīga. Terminā nav pieminēta nauda vai maksa, tādēļ aicinām izbeigt spekulācijas par šo tēmu gan no atbalstītāju, gan noliedzēju puses. Izmaksas būs vienmēr! Jautājums ir par Jūsu brīvību un izmaksu samērību. Jūsu izmaksas ir atkarīgas no tā, cik kritiski un pareizi Jūs spējat pieņemt lēmumu par izvēlētā programmprodukta lietošanu un piemērotību Jūsu darba vajadzībām un pašu vai citu spējām to apkalpot un pielāgot.

  • ‘Free and open source’ == ‘Bez maksas’: False
  • ‘Free and open source’ == ‘Brīvs un atvērta koda’: True

Vai ir atšķirība, vai to saprotam?

Pasākuma fotogrāfijas

Quantum GIS dienu 2013 Valmierā atbalstīja SIA SunGIS un Vidzemes Biznesa un Inovāciju inkubators

Dalies priekā:

Quantum GIS diena 2013

pirmdien, marts 18th, 2013

Devītās Quantum GIS izstrādātāju sanāksmes ietvaros, kas norisinās no 11. līdz 14. aprīlim Valmierā, notiks arī vienas dienas prezentāciju sesija plašākai publikai par Quantum GIS lietošanu pasaulē un Latvijā. Prezentācijas sniegs pieredzējuši speciālisti no Latvijas kā arī paši Quantum GIS izstrādātāji.

Šī ir lieliska iespēja satikt Quantum GIS Latvijas un citu valstu lietotājus, iepazīt Latvijas veiksmes stāstus, dzirdēt par to, kas jauns ir gaidāms nākamajā programmas versijā. Prezentācijas notiks latviešu un angļu valodās. Pasākuma noslēgumā būs iespējams uzdot jautājumus programmas izstrādātājiem, kā arī vēlāk piedalīties programmas tulkošanā, kļūdu ķeršanā un attīstīšanā.

(vairāk…)

Dalies priekā:

OpenStreetMap Līgatne/kartēšanas pasākums 2011.09.24

ceturtdien, septembris 22nd, 2011

Vasarā notikušajam Līgatnes kartēšanas pasākumam, par kuru ziņojām iepriekš, ir noorganizēts kartēšanas atskaņu pasākums.
Laiks un vieta: 24. septembris, Līgatnes kultūras nams(mājaslapa, karte).

Īpaši plānota dienas kārtība pašlaik vēl nav tapusi un iespējams taps uz vietas, bet ir apkopots potenciālo darbu saraksts:

  • Gaujas krasts Līgatnes dabas taku apkaimē (tur trūkst taciņas, kas ved uz tūristu apmešanās vietām, arī pašas vietas nav iezīmētas)- tā pie reizes ir skaista vieta pastaigai
  • takas un stigas Rīgaskalna apkaimē
  • Remdenkalna mazās ieliņas ap mājām
  • Vēl trūkstošās stigas un takas mežā starp Līgatni un Skaļupēm.

Aktuālajai informācijai par pasākumu var sekot OpenStreetMap WIKI (kartēšanas pasākuma lapa).

Dalies priekā: