Arhīvs priekš 'QGIS' Kategorija

Mobilās aplikācijas meža, lauku (abu) īpašniekiem. Vai standartizēt, vai katrs pats sev administrators?

pirmdien, oktobris 14th, 2019

Veicot kārtējo interneta resursu pārskatīšanu attiecībā uz ĢIS vai tālizpētes jaunumiem, ievēroju, ka gisnet.lv pēdējā ziņa ir akurāt pirms gada. Iedomājos, ka varētu uzmest dažas rindas, arī par solītajām mobilajām aplikācijām.

Pārliekot galvā pēdējā gada “jaunumus” mobilo aplikāciju lauciņā, konkrētāk, tādas, kuras izmanto tieši mežsaimniecībā Latvijā, nāk prātā salīdzinājums ar sociālo tīklu informācijas aprites “burbuļiem” vai latvietim tik ierastā miestiņa lietošanas paražām (Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga Jūsu veselībai! 😊) – “cik daudz mēs viens par otru zinām?” Konkrētāk, iespēju robežās konsultējot, nosacīti vadot atsevišķus stundentu zinātniskos darbus, šogad sanāca pārskatīt studenta darbu, kurā pats darba autors bija izveidojis vienkāršu vietni internetā, kura balstīta uz Google tehnoloģijām ar iespējām interneta pārlūkā, attiecīgi, arī mobilajā telefonā ar lokācijas piesaisti, pārskatīt savus meža īpašumus. Jāatzīmē, ka students nebija no IKT fakultātēm vai specializācijas. Darbā, protams, literatūras paskatā bija atzīmēti “lielražotāji” gan no maksas gan no bezmaksas segmenta, tomēr pieeja jau atkal apliecināja, ka apkārt, ja ir vēlēšanās un zināšanas, ir pietiekami daudz instrumentu, lai nepērkot pakalpojumu izveidotu savu īpašumu pārvaldības vidi.

Tagad, kad pieejami tādi tiešsaistes risinājumi kā e-Agronoms (laukiem) https://eagronom.com/lv/ , ForestMan www.forestman.eu, vai “Mans Mežs” (1.attēls) https://www.facebook.com/mansmezs (mežiem), vai Cirsmas skice https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mezusili.skices&hl=lv cirsmu skiču zīmēšanai telefonā, varētu rasties jautājums vai vispār ir nepieciešams pašam saspringt ar ĢIS, telpisko datu izmantošanas zināšanām. Samaksā mazu, bet taisnīgu mēneša maksu un darbojies, pievērsies saviem tiešajiem saimniekošanas darbiem. Tomēr tajā pašā laikā ir pietiekami daudz tādi zemes īpašnieki, kuriem ir savs viedoklis, nestandartizēta pieeja savas zemes apsaimniekošanai, datu izmantošanai un uzkrāšanai. Arī šobrīd brīvi pieejamie dati gan mežiem (iespēja pēc līguma noslēgšanas bez maksas lejuplādēt no Meža valsts reģistra), gan laukiem (ņem kaut vai visus lauku blokus, laukus no publiskajiem WFS servisiem) veicina iespēju pašam elektroniski uzturēt savus apsaimniekošanas pierakstus.

1.attēls. “Mans mežs”.

Iepriekš rakstīju par Google maps vidi, kura ir pamatā arī “Mans Mežs” risinājumam. Šoreiz par vienu atvērtā koda aplikāciju, kura vairāk domāta Windows videi. Tas tāpēc, ka šobrīd, vismaz mežu apsaimniekošanā, visvairāk kā mobilās ierīces tiek izmantotas nelabvēlīgiem vides apstākļiem domātas Win planšetes. Tiem meža nozarē strādājošie, kuri jau tagad izmanto QGIS, piemēram, meža inventarizācijas karšu zīmēšanai, arī meža inventarizācijas datu ievadīšanai, šis ir “sava pagalma” risinājums.

Tātad IntraMaps Roam. Šobrīd jau pieejams uz QGIS 3.x versijas (gan otrā beta versija) bāzes. Pamata būtība ir QGIS izveidotu datu, vides, projektu izmantošana offline vidē. Būtībā tas pats QGIS tikai ar “lielām pogām” vienkāršai datu pārlūkošanai lauka apstākļos, uzmērīt un labot objektus, ievadīt datus, izmantojot savas sagatavotas datu ievades formas. Salīdzinot ar Android videi pieejamo QField, mans viedoklis, ka aplikācija ir stabilāka, ar labāku funkcionalitāti, vieglāk lietojama.

Aplikācija ir lietojama to vienkārši lejuplādējot https://github.com/roam-qgis/Roam/releases/tag/3.0-beta.2 , atarhivējot un palaižot. Aplikācija nosacīti sastāv no Administrācijas paneļa, kurā “noformē” karti, izveido (var automātiski) ievācamo datu ievades formas un pašas programmas, kuru tad lieto staigājot pa mežu, lauku. Kartes noformējuma sagatavošanā izmanto QGIS, sagatavojot projekta datni, kura satur saites uz visiem izmantojamajiem telpiskajiem slāņiem. Viens piemērs – meža karte. Izejas dati kartei – lejuplādētas shp datnes no Meža valsts reģistra. Nogabali, ceļi, grāvji, ĪADT teritorijas (ja ir), īpašuma inventarizācijas datu bāze dbf formātā. Zemāk redzamajā piemērā izmantota jau gatava QGIS projekta datne, kura izmantota arī meža inventarizācijas karšu zīmēšanai. Šādu informāciju, kuru vēlams, nepieciešams turēt vienā mapē (direktorijā), vienkārši iekopē IntraMaps Roam programmas datu mapē. Uzreiz Administrācijas sadaļā ir pieejama karte (2.attēls), var sākt izvēlēties slāņus pēc kuriem veikt meklēšanu kartē, izveidot datu ievades formas. Lai sīkumos neiedziļinātos programmas aprakstā šeit https://roam-docs.readthedocs.io/en/latest/ var lasīt tās dokumentāciju.

2.attēls. Meža inventarizācijas projekta izveidošana IntraMaps administrācijas sadaļā.

Meklēšanas izveidošanai aplikācijā nav nepieciešama programmēšana. Jau standartā aplikācijai nāk klāt meklēšanas spraudnis (plugin), kurš nodrošina vienotu meklēšanu arī uzreiz vairākos datu slāņos. Ak jā, programmā darbosies arī Python vidē rakstīti spraudņi. Līdz ar to iespēja to padarīt vēl funkcionālāku. Pašai meklēšanai administrācijas sadaļā nepieciešams saķeksēt tos laukus, kuri tiks izmantoti meklēšanā (3.attēls).

3.attēls. Meklēšanas funkcionalitātes konfigurēšana.

Rezultātā meklēšanas logā var rakstīt, piemēram, zemes vienības numuru, atstarpe, kvartāla numurs, atstarpe, nogabala numurs (4.attēls). Vai arī, ja ir šādas pazīmes datu bāzē, īpašuma nosaukums, cirsmas identifikators. Brīva un konfigurējama izvēle.

4.attēls. Meklēšana IntraMaps.

Tālāk pašā IntraMaps karšu aplikācijā (detalizēts apraksts mājas lapā 😊) var pārskatīt karti, pieslegt atslēgt karšu slāņus, skatīt savu noformējumu, piemēram, mežaudžu plānu (5.attēls), izmantot fona kartes, rastra datus. Rastra datiem var izmantot visu ko vien QGIS ņem pretī – “parastos” tif, img (6.attēls), kompresētos, piemēram ECW (par trešdaļu mazāki, ātrāki kā MrSid), flīžu (tiles) formātu, arī virtuālos rastrus, kuri satur saites uz vairākiem, daudziem rastra datiem. Pēdējo labprāt izmantoju gadījumiem, kad planšetē jāparāda vairāki ar dronu nolidoti, samontēti ortofoto. Tas, lai nepagarinātu slāņu sarakstu, standartizētu slāņu nosaukumus. Piemēram, ir viens virtuālais rastra slānis, kas vienmēr saucas “dronu dati”, bet atkarībā no vajadzības satur informāciju, saites par katru reizi citiem dronu datiem (7.attēls).

5.attēls. Mežaudžu plāns IntraMaps ar atribūtu informācijas skatīšanos.

6.attēls. Tālizpētes koku augstuma, zemes padziļinājumu rastra img fona dati.

7.attēls. Dronu virtuālais rastrs no diviem attēliem.

Programmā, protams, var skatīties atribūtu informāciju (5.attēls), izvēloties veikt noteiktu datu slāņu mērīšanu (9.attēls), labot jau uzmērītu objektu pārvietojot virsotnes (10.attēls). Datu labošanai, atšķirībā no vairākām citām aplikācijām, darbojas lipšanas (snapping) režīms, kuru arī pats lietotājs var definēt – gan slāņus, gan attālumu. Zīmējot objektus var tikt izmantota arī iespēja zīmēšanas laikā redzēt interaktīvi zīmējamā objekta garumus. Datu ievades formā iespējams definēt automātiskus aprēķinus (11.attēls), kā vienkāršākais – platības, garumu aprēķins uzzīmētajam, uzmērītajam objektam, kā sarežģītāks, piemēram, automātiska uzmērītā objekta geoprocessing funkcija, lai noteiktu tā šķeļošo platību attiecībā pret citu datu slāni. Kā piemērs būtu automātiski ierakstīt no jauna uzmērīta dabas vērtību poligona datos cik lielā platībā tas pārklājas ar jau ieplānotu cirsmu poligoniem. Un to visu redzēt, aprēķināt mežā uzreiz pēc mērījuma veikšanas.

9.attēls. Mērāmā objekta izvēle.

10.attēls. Ģeometrijas labošana.

11.attēls. Automātisko aprēķinu iestrādāšana datu ievākšanas formās.

Bet, laikam, nav vērts iegrimt detaļās. Katram pašam jāizmēģina. Manuprāt, pozitīvais ir tas, ka brīvi var veidot savu karšu salikumu, kā, piemēram, meža nogabali un LAD lauki vienā kartē (12.attēls).

12.attēls. Meža nogabali un LAD deklarētie lauki ar kultūru kodiem.

Veiksmi digitālajos zemes darbos!

Dalies priekā:

Atkal par zemes īpašniekiem un to iespējām veidot savas mazās ĢIS

ceturtdien, maijs 3rd, 2018

Atgriežoties pie reiz rakstītā. Mēģināju sevi nolikt parasta lauku, meža īpašnieka vietā, kam jāatrod, jāiegūst dažādi telpiski dati, kas varētu palīdzēt savas zemes apsekošanai. Ir dzirdēts par tādu portālu kā GeoLatvija.lv, kurā vajadzētu rast atbildes ja ne uz visiem, tad vismaz daļu jautājumiem par pieejamajiem telpiskajiem datiem. Domāju, ka ar lauku, mežu,  aizsargājamo teritoriju informāciju varētu pietikt. Attiecīgi, lejuplādējot, lai varētu strādāt ar off-line risinājumiem.

Sāku ar LAD datiem. Jā, portālā ir bezmaksas WFS pakalpe (1.attēls). Skaidrs, ka parastais zemes īpašnieks nezinās, ko nozīmē trīs burtu WFS salikums un ko ar to var iesākt. Līdz ar to secinājums, ka portāls šajā gadījumā vairāk orientēts uz iestādēm, speciālistiem. Nu ko, sākumā jātiek iekšā portālā, kur, kaut arī meklētājs saka, ka konkrētā un vēl citas pakalpes, dati ir bez maksas, tālāk netiec, ja neatstāj savus bankas rekvizītus. Jāpiebilst gan, ka eksperimenta kārtā apzināti atstājot nekorektu informāciju, tieku tālāk.

1.attēls. GeoLatvija.lv LAD pakalpes vieta.

(vairāk…)

Dalies priekā:

Brīvie datu servisi un privāto meža īpašnieku to „online” analīze

trešdien, janvāris 17th, 2018

Atgriežoties pie jautājuma kādā konferencē pagājušā gada nogalē, iedomājos uzmest dažas rindas ar ieroču brāļus (meža īpašniekus) rosinošām rindām par publiski pieejamo datu izmantošanu ikdienas meža apsaimniekošanas vajadzībām.

Sāksim ar atgādinājumu, ka publiski bez maksas pieejami arvien vairāk dati, datu servisi, kas noder ikdienā. Piemēram, zemes lietojumu veidi, kas izmantojami domājot par paplašināšanos (atceramies, ka zemes robežu plānā esošais zemes lietojumu uzskaitījums var būt 10 un vairāk gadus nepareizs), ortofoto, izmantojami, piemēram, sava medību kolektīva GPS offline karšu sagatavošanai vai slīpuma modelis, izmantojams meža nogabalu mežizstrādes aprobežojumu platību īpatsvara aprēķiniem.

Tālāk īss vēstījums par iespēju izmantot šos datu servisus, lai sava īpašuma meža nogabaliem (iegūstami no Meža ĢIS bez maksas) pierēķinātu vienu vai otru rādītāju.

(vairāk…)

Dalies priekā:

QGIS lietotāju aptauja

piektdien, oktobris 16th, 2015

Lai labāk saprastu savus lietotājus un to vajadzības, QGIS izstrādātāji uzsākuši QGIS lietotāju aptauju.

Ja strādā un izmanto QGIS, tad nenoslinko un piedalies. Arī tavas atbildes var ietekmēt un palīdzēt QGIS attīstībā.

Dalies priekā:

QGIS, GRASS GIS un Topografija.lv

pirmdien, marts 2nd, 2015

Februāra otrā puse ir bijusi notikumiem bagāta. Februāris iesākās ar LU zinātniskās konferences ģeomātikas sekciju un turpinājās ģeomātikas zīmē.

Kaspars Kojalovičs un Aigars Ansbergs ar LATA balvu 19. februārī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konferences „Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai” ietvaros tika pasniegtas balvas par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizēšanā. Šogad balvas pretendentu lokā bija arī ar ģeomātiku saistīts risinājums – topografija.lv, (vairāk…)

Dalies priekā:

QGIS 2.6 Brighton ir klāt

sestdien, novembris 1st, 2014

Kopš pārejas uz laidieniem ik pēc noteikta laika, aizvien biežāk ir iespējams iegūt jaunu QGIS stabilo versiju. Pateicoties QGIS izstrādātāju aktivitātei, jaunajā QGIS laidienā ir pieejamas daudzas interesantas lietas, kā arī ir izlabota čupa ar kļūdām. Jaunāko versiju var lejupielādēt no QGIS mājas lapas vai arī sava distributīva repozitorijiem – paciņām vajadzētu būt pieejamām tuvāko dienu laikā.

QGIS 2.6Ar pilnu vizuālo izmaiņu uzskaitījumu var iepazīties Linfiniti mājas lapā. Starp izmaiņām īpaši gribētos izcelt dažas no tām. Jauns krāsu izvēlētājs ļauj piemeklēt tīkamāko krāsu dažādos veidos tā pat kā attēlu apstrādes programmās. Tāpat ir kļuvis vieglāk piekļūt nesen lietotajām krāsām, krāsu paletēm. Beidzot ir paplašināts grādu tīklu atbalsts karšu kompozīcijām – tagad ir iespējams pievienot arī citā koordinātu sistēmā esošu tīklu. Interesanta ir iespēja veidot virtuālos vektoru objektu atribūtus – šo atribūtu vērtības atribūtu tabulā netiek glabātas, bet tiek aprēķinātas katru reizi, kad dati tiek pieprasīti. Sīkums, bet patīkami, ka beidzot ir iespējams atcelt pēdējo mērīšanas rīka punktu (klikšķi uz kartes skata) ar del/backspace taustiņu – sen jau bija laiks. Atjauninājumu ir piedzīvojis arī QGIS latviskojums. Ņemot vērā mežonīgo atbalstu un interesi no Latvijas lietotāju puses (jeb pareizāk būtu teikt – absolūto iztrūkumu), latviskojums ir tāds kāds ir. Uzmanību – ir mainījušies galvenās izvēlnes paātrinājumtaustiņi, lai nodrošinātu to unikalitāti.

Dalies priekā:

QGIS Valmiera visiem

sestdien, marts 1st, 2014

QGIS Valmiera karšu salikumu veidotājsPateicoties smagam QGIS Latvijas atbalstītāju darbam, SIA SunGIS, VBII un LATA atbalstam, QGIS jaunākā versija lepni nes Valmieras vārdu. Lai arī programmas laidiens jau bija pirms kāda laiciņa, paciņas MS-Windows lietotājiem ir pieejamas tikai tagad. Tie, kas ar nepacietību gaidīja Valmieru savos datoros, beidzot ir iespēja to lejupielādēt un uzinstalēt.
QGIS 2.2 “Valmiera” paciņa Windows lietotājiem, MacOS X, kā arī GNU/Linux lietotājiem ir pieejamas QGIS lejupielāžu sadaļā.

QGIS Valmiera satur virkni jaunu lietu, kā arī uzlabojumu. Sarežģītu projektu veidotāji novērtēs viens-pret-vairākiem attiecību uzturēšanu pie atribūtu tabulu piesaistīšanas. Savukārt CAD mīļotāji – DXF eksporta rīku. Būtiski ir uzlaboti QGIS kartogrāfijas rīki – laukumiem gradientu aizpildījums vien ir ko vērts! Apvienojumā ar uzlabotu krāsu rampu pārvaldību, iespēju zīmēt laukumu robežas tikai to iekšpusē, daudz spēcīgāku pielāgotās simboloģijas atbalstu ir iespējams izveidot tiešām interesantas un skaistas kartes. Uzlabojumi ir skāruši arī kompozīciju veidotāju, kur tagad ir iespējams rotēt jebkuru no kartes salikuma elementiem.

Īpaši ir jāuzsver uzlabotais QGIS tulkojums. Par to ir jāsaka paldies Pētera ātrajai reakcijai un nenogurstošajam atbalstam QGIS projektam. Vēl ir daudz darba, lai QGIS būtu pieejams skanīgā latviešu valodā, tādēļ visi QGIS Latvijas lietotāji tiek aicināti palīdzēt QGIS latviskošanā. Ko un kā var palīdzēt – rakstiet ĢISnet projekta atbalstītājiem, QGIS tulkotājiem vai vienkārši te pat komentāros.

Dalies priekā:

Topic for #qgis is: !!QGIS “Valmiera” 2.2.0 released on Feb 21 2013!

pirmdien, februāris 24th, 2014

Apsveicam visus QGIS lietotājus, ir sagatavota QGIS versija 2.2 “Valmiera”. Tuvākajās dienās būs pieejamas QGIS instalācijas visām populārākajām platformām.

splash_valmiera

QGIS 2.2 Valmiera

Kādēļ “Valmiera”? Teju gadu atpakaļ Valmierā notika QGIS izstrādātāju darba sesija, kuru noturējām ar ĢISnet kolektīva, SIA SunGIS un Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubātora atbalstu. Tāpēc arī “Valmiera”! Sakām lielu padies visiem, kas palīdzēja, komentēja, paklusēja tad un arī tagad, lai taptu jauna un labāka QGIS versija.  Un tuvākos četrus mēnešus “Valmiera” būs QGIS vārds.

Joprojām aicinām ziņot par novērotajām kļūdām QGIS, QGIS tulkojumos, kā arī rosināt idejas turpmākai QGIS attīstībai!

Priekā!

Dalies priekā: